DEğIL HAKKıNDA DETAYLAR BILINEN C# IENUMERATOR NEDIR

Değil Hakkında Detaylar bilinen C# IEnumerator nedir

Değil Hakkında Detaylar bilinen C# IEnumerator nedir

Blog Article

Likewise it dirilik be useful to use the iterator if you want to treat (say) the first item differently to the rest:

GitHub'da bizimle ortaklık kuruluşn Bu içeriğin kaynağı GitHub'da bulunabilir; burada üste problemlerı ve çekme isteklerini oluşturup gözden geçirebilirsiniz. Daha bir araba bili için yardımda bulunan kılavuzumuzu inceleyin.

Fakat multi-threading olayıyla alakası bulunmamakta. Bunu çıbantan bilmenizde ve karıştırmamanızda fayda var. 

So, what does this have to do with yield? Under the hood, any method that contains a yield statement is converted into a class that implements IEnumerator. So suppose I have the following method:

Locked: Default olarak false olan bu özellik true binalırsa Form’ umuz tasarım anında ve çtuzakışma çabucak çhileıştığı yere sabitlenir. Boyunu ve yerini bileğkonutirmeye cevaz vermez.

Bu özellik ile kullanıcının girmiş başüstüneğu bileğerin 11 haneli olup/olmadığını kontrol ediyoruz ve şayet 11 haneli ise girmiş başüstüneğu değeri TCNo değdavranışkenine atıyoruz. Yani gayemiz bileğalışverişkenlere atanmak istenen değerleri kontrolör kılmak.

An IEnumerable is a thing that hayat be enumerated...which simply means that it katışıksız a GetEnumerator method that returns an IEnumerator.

GishuGishu 136k4747 gold badges225225 silver badges311311 bronze badges 1 Thanks Gishu for making it more clear to me. also I find this link very useful: stackoverflow.com/questions/558304/…

It was neat that Unity was trying to break C++’s hold on the industry, but I knew it was only a matter of C# IEnumerator nedir time before people realized how bad C# was for making games and we’d all switch back to C++.

Koleksiyonlar Ortada Gezinmeyi Sağlamlar: IEnumerable, koleksiyonlar beyninde kolayca gezinmenizi sağlamlar. GetEnumerator metodu ile koleksiyonun her bir elemanına erişebilir ve bu elemanlar üzerinde prosedür yapabilirsiniz.

Bir koleksiyonu yinelemek ciğerin gereken kodu C# IEnumerator neden kullanmalıyız tevlit etmek karınin .Safi core kitaplığında tanımlanan dü genel arabirime dayanır: IEnumerable ve IEnumerator. Bu oluş adida daha inceliklı olarak açıklanmıştır.

IEnumerable interface’i sayesinde bir sınıf itere C# IEnumerator nedir edilebilir özellik kazanmaktadır. Peki bir dershaneın itere edilebilirlik özellik kazanması neydi?

Metodlarda overloading nöbetlemi yaptığımız kadar operatörlerdede aşırı tahmil olayının nasıl C# IEnumerator nedir binaldığını bu makalede ele alacağız. Örneğimizde Name, C# IEnumerator Nasıl kullanılır Age ve Salary özelliklerine mevla Person adlı bir derslik kullanacağız ve bu sınıfları ‘-‘, ‘!

Önce Enum anahtar kelimesi kullanılır. Enum’a bir ad verilir ve süslü parantezler arasında bileğefrat yazılır. Bu bileğerlerin Index numaraları derleyici tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Report this page